De corona regels in België? Hier vind je alle informatie!

De corona regels in België? Hier vind je alle informatie!

Het Koninkrijk België is een land in West-Europa dat grenst aan Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en natuurlijk Nederland. Het land grenst aan de Noordzee en heeft meer dan 11,5 miljoen inwoners. Hiervan wonen er ruim 6,5 miljoen in het Vlaams Gewest, 3,6 in het Waals Gewest en de rest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel is de hoofdstad van België en is daarnaast het bestuurlijk centrum van de Europese Unie en de NAVO.

Er zijn drie officiële talen te vinden in het land. Ongeveer 60% van de bewoners spreekt Nederlands, 40% spreekt Frans en minder dan een procent spreekt Duits. De Franstaligen zijn voornamelijk in Brussel en Wallonië te vinden, de Duitssprekende in de Oostkantons.

Juist deze diversiteit heeft ervoor gezorgd dat het politiek systeem erg ingewikkeld is. De grondgebonden bevoegdheden zoals de infrastructuur en de economie liggen bij de Gewesten, en persoonsgebonden punten zoals het onderwijs en welzijn liggen bij de Gemeenschappen. Daarnaast is er sprake van een overkoepelende federale overheid voor het hele grondgebied, welke onder meer bevoegd is voor defensie en justitie.

De geschiedenis van België

In 1830 is België ontstaan, nadat het zich van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden afscheidde na de Belgische Revolutie. Zij behoorde hierbij sinds 1815. De natie werd een voortrekker in de Industriële Revolutie na de onafhankelijkheid. Echter bleef de ontwikkeling van Vlaanderen behoorlijk achter tot het moment dat het economisch punt zich verschoof naar het noorden in de jaren ’60. Dit was tevens de periode voor het vastleggen van de taalgrens en het federaliseren van het land. Hierdoor groeide België uit tot ’s werelds 26e economie en werd één van de meest welvarende, ontwikkelde en geglobaliseerde landen van de wereld. Ook zorgden zij met de vrijemarkteconomie en beperkte overheidsinmenging voor een uitgebreide verzorgingsstaat.

Reisadvies pcr test België

Reizen naar het buitenland wordt momenteel afgeraden. Mocht je toch gaan, houd er dan rekening mee dat je een negatieve pcr test moet kunnen laten zien, deze coronatest is verplicht. Verder is het uiteraard belangrijk dat je regelmatig je handen wast, dat je hoest en niest in je elleboog en dat je je neus snuit in een papieren zakdoek die je vervolgens direct weggooit. Krijg je koorts, luchtwegklachten of is er wat anders aan de hand? Dan doe je er goed aan direct contact op te nemen met een arts.

Kom je vanuit België weer terug naar Nederland? Ook dan ben je verplicht je te laten testen op een testlocatie in België. Bij terugkeer in Nederland ben je vervolgens verplicht in thuisquarantaine te gaan, ook wanneer je al gevaccineerd bent want het is nog steeds mogelijk dat je het virus kunt verspreiden. Door dit te doen draag je bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen. Op de vijfde dag van je thuisquarantaine kun je je laten testen bij de GGD. Is de test negatief? Dan is je quarantaine voorbij.

Regels tijdens thuisquarantaine

Het is belangrijk dat je na aankomst in Nederland met eigen vervoer weer naar huis gaat. Heb je geen eigen vervoer? Dan kun je een taxi nemen met inachtneming van de coronaregels. Alleen als het echt geen andere optie is pak je het Openbaar Vervoer.

In principe moet je 10 dagen in quarantaine, maar op de vijfde dag kun jij je laten testen bij een GGD testlocatie. Wanneer deze test negatief is, is je quarantaineperiode voorbij. Een test afspraak maken kan via deze website. Er wordt bewust gekozen om op de vijfde dag te testen, omdat de tijd tussen de infectie en de klachten meestal vijf dagen is. Test je te vroeg, dan kun je alsnog klachten krijgen. Nadat je een negatieve test hebt gehad is het wel belangrijk dat je tot en met de tiende dag uit de buurt blijft van kwetsbare ouderen en zieken.

Verder gelden de onderstaande regels wanneer je vanuit België in thuisquarantaine zit:

 • Alleen mensen met wie jij samenwoont mogen samen met je in huis zijn. Wel zorg je ervoor dat je zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand blijft van hen. Niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Het is belangrijk dat je geen bezoek ontvangt, want zo kun je het virus verspreiden. De enige uitzondering hierop je wanneer het voor medische redenen is, zoals de huisarts of GGD.
 • Wanneer je medische hulp nodig hebt ga je niet naar de huisarts toe, maar ben je hem op.
 • Naar de winkel mag niet, dus laat iemand anders je boodschappen doen.
 • Je mag wel in je tuin of op het balkon zitten.
 • Werkt volledig vanuit huis. Wanneer je in de zorg werkt mag je alleen bij hoge uitzondering werken wanneer je geen klachten hebt. Dit dien je echter wel te overleggen met de GGD of je bedrijfsarts.
 • Ga niet reizen met het Openbaar Vervoer of met de taxi.

Wanneer er niemand in je omgeving is om de boodschappen te doen of bijvoorbeeld te kinderen van school te halen, kun je contact opnemen met de gemeente. Daarnaast heeft het Rode Kruis ook een landelijke hulplijn welke je kan bellen. Zij kunnen dan met je meekijken naar hulp in de buurt. Je kan het Rode Kruis bereiken via 070-4455 888.

Waar om denken wanneer terug naar Nederland reist

Iedereen van 13 jaar en ouder die vanuit een hoog-risicoland zoals België terugreist naar Nederland moet een negatieve pcr test van maximaal 24 uur oud kunnen laten zien wanneer zij aan boord gaan. Ook is het mogelijk dat je in het bezit bent van een negatieve sneltest die maximaal 24 uur voor het boarden is afgenomen, in combinatie met een negatieve pcr test die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland is afgenomen.

Dit is vooral nodig omdat reizigers uit een hoog-risicogebied een groot risico vormen op de import en de verspreiding van corona, of een variant hiervan. Goed om te weten is ook dat de verplichte testuitslagen de andere maatregelen zoals quarantaine en vaccinatie, niet vervangen.

Verplicht bij vertrek

Wanneer je uit een risicoland vertrekt per schip, bus, vliegtuig of trein is het verplicht een negatieve test te laten zien wanneer je uit een hoog-risicoland komt dat binnen of buiten de EU valt. Gaat het om een land binnen de EU dan kun je het reisadvies van Nederland bekijken om te zien of je een negatieve test nodig hebt. Ook wanneer je op doorreis bent en naar Nederland reist met een schip, vliegtuig, bus of trein moet je een negatieve test kunnen laten zien.

Moet je overstappen? Dan gelden onderstaande regels:

 • Wanneer je reis in een veilig land begint en je een overstap hebt in een hoog-risicogebied heb je geen negatieve pcr test nodig als je op de luchthaven bent gebleven. Verlaat je deze wel tijdens de overstap, dan telt dit als een nieuwe reis en heb je er wel één nodig.
 • Begint je reis in een hoog-risicogebied en heb je een overstap in een ander land, dan moet je een negatieve test kunnen laten zien bij het aan boord gaan van maximaal 24 uur oud. Ook is het mogelijk dat je in het bezig bent van een negatieve sneltestuitslag van maximaal 24 uur oud bij het boarden, samen met een negatieve test van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland.
 • Wanneer je de reis begint in een hoog-risicogebied en een overstap hebt in Nederland moet je een negatieve pcr test kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland.

Positief testen na coronabesmetting

Het kan zijn dat je positief blijft testen nadat je corona hebt gehad. Ook al zijn alle verschijnselen weg en ben je niet besmettelijk meer. Voor deze mensen gelden onderstaande regels:

Heb je corona gehad waardoor je geen negatieve pcr test kunt laten zien, dan mag je toch reizen wanneer je de volgende documenten kunt laten zien:

 • Een positieve testuitslag of antigeen-testuitslag van minimaal 2 en maximaal 8 weken oud
 • Een positieve testuitslag van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland
 • Een negatieve testuitslag voor vertrek van maximaal 24 uur oud bij het boarden

Wanneer je continu positief blijft testen bij een sneltest mag je naar Nederland reizen als je onderstaande documenten kunt laten zien:

 • Een positieve testuitslag van minimaal 2 en maximaal 8 weken oud
 • Een positieve testuitslag van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland
 • Artsenverklaring waarin staat dat je niet meer besmettelijk bent van maximaal 72 uur oud bij het boarden. Belangrijk hierbij is dat de verklaring in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees is, en dat er een logo of kenmerk aanwezig moet zijn van het instituut of de arts.

Vergeet daarnaast ook zeker niet je reisdocument mee te nemen, net als je paspoort. Kijk van tevoren na of je een visum nodig hebt wanneer je naar België op reis gaat, en kijk na welke medicijnen je wel en niet mee op reis mag nemen. Ben je van plan een auto te huren? Kijk dan van tevoren na of je rijbewijs geldig is in België.

Verbod niet-noodzakelijke reizen opgeheven

Per 19 april 2021 heeft de Belgische overheid het verbod op niet-noodzakelijke reizen opgeheven. Het is dus weer mogelijk naar België toe te reizen. Wel is het zo dat, wanneer je vanuit een rode zone komt en meer dan 48 uur in het land blijft, je verplicht voor 10 dagen in zelfquarantaine moet gaan. Daarnaast ben je verplicht op de 1e en de 7e dag een pcr test te laten afnemen. Landen die vallen binnen de rode zone zijn onder andere het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Ook Nederland wordt door België als rode zone gezien vanwege het hoge aantal besmettingen.

Maatregelen reizen vanuit rode zone

Wanneer je met het vliegtuig, de boot, trein of bus naar België moet reizen, moet je een Passenger Locator Form invullen, ongeacht je nationaliteit en woonplaats. Binnen 48 uur voordat je in België aankomt moet het formulier ingevuld zijn. Wanneer je dit niet doet kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 250 euro.

De enige uitzondering hierop zijn reizigers die met hun eigen auto naar België toe gaan en maximaal 48 uur in het land blijven, of wanneer zij terugkeren vanuit een rode zone gebied waar ze maar maximaal 48 uur zijn geweest.

Wanneer je niet in België woont maar hier wel naartoe reist moet je een Passenger Locator Form invullen, maar daarnaast ook een negatieve pcr test. Deze coronatest mag niet langer dan 72 uur voor je vertrek zijn afgenomen. Uitgezonderd hierbij zijn:

 • De transit reizigers die alleen in de transitzone op het vliegveld blijven.
 • Transportwerkers, vrachtwagenchauffeurs en vervoeraanbieders. Wel moeten zij kunnen aantonen dat zij in het kader van hun werk reizen.
 • Mensen op zee.
 • Grensarbeiders; dat wil zeggen dat je in de ene lidstaat werkzaam bent, en in de andere lidstaat woont.
 • Grensscholieren die in België naar school gaan.
 • Inwoners van België met co-ouderschap dat grensoverschrijdend is.

Coronatest België

In het Passenger Locator Form zit ook een zelfbeoordelingsformulier, waarmee je kan bepalen of je als hoog-risicocontact wordt gezien. Momenteel is het zo dat vrijwel iedereen vanuit Nederland als hoog-risico wordt gezien. Per SMS of telefoon ontvang je vervolgens meer informatie over de coronatest en de verplichte thuisquarantaine. Wanneer je in zelfquarantaine gaat moet je op de 1e en de 7e dag een pcr test afnemen. Wanneer deze test op de 7e dag negatief is, mag de quarantaine worden beëindigd.

Voor mensen met een kritische functie die in een belangrijke sector werken is het toegestaan te werken op de plek waar het werk wordt uitgevoerd. Wel heb je dan een verklaring nodig van je werkgever. Zit je als student in quarantaine, dan mag je deze onderbreken om een examen af te leggen.

Professionele reizen

Daarnaast gelden er voor professionele reizen nog meer andere regels. Dit systeem is gebaseerd op drie verschillende punten, te weten:

 1. Het Business Travel Abroad formulier. Deze moet worden ingevuld door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever, internationale organisatie, de ambtenaar van een internationale instelling of organisatie of een diplomatieke of consulaire missie die gevestigd is op Belgisch grondgebied. Deze moet online worden ingevuld voor het vertrek van de betreffende medewerker.
 2. Het ingevulde formulier genereert een certificaatnummer, welke vervolgens moet worden ingevuld op het aangepaste Passenger Locator Form. Dit is nodig om de rubriek professionele reizen te activeren. Wanneer dit niet gebeurt kan de reis ook niet als professioneel worden gezien.
 3. Het Passenger Locator Form moet door de reiziger worden ingevuld bij terugkeer naar België. Hierin is een vragenlijst voor zelfevaluatie te vinden, deze moet de overheid toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis hiervan wordt er beslist of je in quarantaine moet of niet.

Verder dien je rekening te houden met onderstaande punten:

 • Het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar België door niet-inwoners van België die als doel hebben tijdelijk of permanent te werken. Wel geldt dit voor beperkte zakelijke contacten die zijn gelinkt aan een project of dossier met een maximale duur van vijf dagen.
 • Wanneer je als Belgische inwoner naar het buitenland reist moet het gaan om verplaatsingen van projecten of dossiers waarbij het noodzakelijk is dat deze ter plaatse zijn.
 • Bij een officiële reis moet het gaan om een consulaire of diplomatieke gemeenschap, ambtenaren van internationale organisaties, instellingen in België of officiële bezoekers zoals staatshoofden en ministers.
 • Het formulier hoeft pas te worden ingevuld na de authenticatie via de e-ID of Itsme. Wanneer er een vals formulier wordt ingevuld is dit de verantwoording van de werkgever.
 • Het formulier kan enkel worden ingevuld door de Belgische werkgever, opdrachtgever, internationale organisatie, diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied waar of in opdracht van deze reiziger tijdelijk moet werken. Ook kan het formulier worden ingevuld door ambtenaren die bij een internationale organisatie of instelling zitten, officiële bezoekers of reizigers van een consulaire of diplomatieke gemeenschap. De aanvrager is hierbij verantwoordelijk voor het correct toepassen van het systeem.

Corona maatregelen België

Net als in Nederland zijn er ook in België nog steeds maatregelen waar je rekening mee dient te houden. Er geldt nog steeds een avondklok van middernacht tot 5:00 uur, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit van 22:00 tot 6:00 uur. Verder moet je uiteraard nog steeds 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen in publieke ruimtes.

Samen reizen met de auto mag, maar wanneer jullie niet uit hetzelfde huishouden komen geldt wel het dringende advies om een mondkapje te dragen. Ook het Openbaar Vervoer is gewoon te gebruiken. Winkels zijn open maar wel voor een maximaal aantal klanten. Daarnaast is de verkoop van alcohol na 20:00 uur verboden. Restaurants en cafés zijn gesloten maar het afhalen van maaltijden is wel mogelijk.

Hotels, campings, vakantieparken en B&B’s zijn open, maar je dient wel vooraf te reserveren. Daarnaast zijn de restaurants en bars gesloten maar mag je wel maaltijden op je kamer eten. Musea en dierentuinen zijn open, maar pretparken en andere attracties zijn dicht.

Leave a Reply

Veilig op vakantie?Bekijk aanbiedingen
+ +